Op het moment wordt er intensief gewerkt om het schermen onder de aandacht te brengen op de Alphense scholen. Dit gebeurt met een éénmalige les of door middel van een mini cursus. Vaak blijkt dat de jeugd wel van schermen gehoord heeft maar nog nooit geprobeerd. Het interesseren en populariseren van de schermsport in Alphen is een van de belangrijkste taken van onze vereniging.
Heeft uw organisatie ook interesse in een dergelijke introductie neem dan vrijblijvend contact met ons op. Info@robbschermen.nl

De volgende scholen hebben al gebruik gemaakt van onze aanbieding. Ashramcollege, Scalacollege, Wellantcollege, De Weerklank en het Groene hart lyceum.

Created by Raphael Meijer Applications