Opzeggen lidmaatschap

Een lidmaatschap bij de schermvereniging Robbschermen kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van drie maanden. Een lidmaatschaap wordt stilzwijgend verlengd voor drie maanden. Een opzegtermijn van drie maanden is van toepassing op het lidmaatschap. Voor het opzeggen van de jaarlijkse KNAS bijdrage dient voor 1 december opgezegd te worden. Het opzeggen van het lidmaatschap of het afmelden bij de KNAS moet schriftelijk of via de e-mail gebeuren.

Created by Raphael Meijer Applications