De schermvereniging Robbschermen bestaat sinds 2012. De trainingen vinden plaats in de sportzaal van de Vroonhoevelaan in Alphen aan den Rijn.

Info@Robbschermen.nl
kvk:  56358318

In het kader van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij als schermvereniging een verplichting over het gebruik van persoonsgegevens. Hieronder volgt een toelichting over welke persoonsgegevens worden gebruikt, het doel van de persoonsgegevens en de bewaartermijn.

Alle leden dienen lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). Hiervoor levert de schermvereniging Robbschermen de volgende persoonsgegevens aan de KNAS; naam, voorletters, voornaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit en datum van inschrijving. Andere persoonsgegevens worden niet gebruikt en uitgevraagd.

De persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden. De schermvereniging Robbschermen heeft de persoonsgegevens nodig om leden aan te melden bij de KNAS. Ook zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om te communiceren over wedstrijden, trainingen en facturen.

Er gelden geen wettelijke bewaartermijnen. Standaard zullen de persoonsgegevens één jaar worden bewaard om administratieve zaken af te ronden. Na uiterlijk één jaar zijn de leden uitgeschreven bij de KNAS en zullen de gegevens niet meer tot onze beschikking zijn.

Created by Raphael Meijer Applications