Lidmaatschapstarieven:

Jeugd (tot 15 jaar) €90,– per kwartaal
Volwassenen (15 jaar en ouder) €100,– per kwartaal
Materiaal huur €30,– per maand

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De hoogte van het lidmaatschap wordt ieder kwartaal vastgesteld op 1 januari (kwartaal 1), 1 april (kwartaal 2), 1 juli (kwartaal 3) of 1 oktober (kwartaal 4). Bepalend hiervoor is de leeftijd die in het lopende kwartaal wordt bereikt.

Voorbeeld: Stel iemand bereikt op 13 februari (kwartaal 1) de leeftijd van 15 jaar. Dit betekent dat vanaf 1 april (kwartaal 2) het volwassen tarief ingaat.

KNAS Lidmaatschap 2022:
(verplicht voor leden)

Senioren (21 jaar en ouder) €61,60 per jaar
Jeugd (20 jaar en jonger) €30,80 per jaar

Overige tarieven:

Introducee (inclusief materiaal) €12,50 per bezoek
Gastschermer (eigen materiaal) € 5,– per bezoek
Beginnerscursus (10 lessen incl. materiaal) €100,–

Created by Raphael Meijer Applications